Пошук:

Чому ми збираємо муніципальну статистику?

Сучасний соціально-економічний розвиток України безпосередньо залежить від результативності розвитку як регіонів в цілому, так і окремих муніципальних утворень, що входять до їх складу.

З метою забезпечення ефективності муніципального управління місцевого самоврядування необхідний сталий розвиток інформаційних статистичних ресурсів, які дозволять забезпечити формування повної, достовірної, науково обґрунтованої, своєчасної статистичної інформації про соціальний, економічний, гендерний, демографічний та екологічний стан регіонів.

Що таке АСМС?

Автоматизована система муніципальної статистики Асоціації міст України – це електронна система збору, збереження та обробки інформації про основні сфери життєдіяльності територіальних громад та діяльності органів місцевого самоврядування.

Автоматизована система муніципальної статистики (АСМС) є результатом реформування методів збору муніципальної статистики Асоціації міст України (АМУ).
АСМС розроблена в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України», який у 2010-2015 рр. впроваджувала Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) у партнерстві з АМУ за фінансової підтримки Уряду Канади.

У 2019 році, за підтримки Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), систему було перезапущено і розроблено АСМС 2.0

Систему було осучаснено:

 • реалізовано хмарне сховище
 • користувачі послуговуються веб-інтерфейсом для доступу до системи
 • дані візуалізовано
 • додано гнучку систему фільтрів “розпорядник/рік/дані”

В АСМС накопичуються та обробляються дмуніципальні дані за 14 основними напрямками:

 • населення та міграція
 • ринок праці
 • освіта
 • охорона здоров’я
 • соціальний захист
 • житловий фонд
 • благоустрій
 • транспорт
 • правосуддя та злочинність
 • культура та туризм
 • доходи/видатки бюджету
 • розвиток підприємництва
 • навколишнє середовище

В свою чергу, кожен розділ поділений на показники. Загалом у АСМС 2.0 збирається та обробляється близько 350 показників. Які можливості це дає користувачам:

 • Інформація про місто, його життєдіяльність компактно сформована в організовану електронну базу даних без додаткових технічних і
  матеріальних витрат з боку міст, оскільки розміщена і обслуговується на серверах АМУ. Це дає можливість при мінімумі витрат часу і
  робочої сили максимально швидко знаходити потрібні дані, аналізувати їх, оперувати ними, використовувати їх при прийнятті управлінських
  рішень.
 • Інформація АСМС по кожному конкретному місту – це фактично готова інформація для складання профілю громади, інвестиційного паспорту та інших подібних документів, звітів в тому числі для різних категорій споживачів.
 • Інформація АСМС найбільше потрібна для обґрунтування прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень в різних сферах діяльності. Її аналіз дає можливість виявити проблемні (слабкі) місця в розвитку громади, визначити головні напрямки розвитку та діяльності.
 • Інформація АСМС фактично є базовою та кількісною характеристикою для оцінки ефективності діяльності ОМС, зокрема в частині надання послуг населенню.
 • Інформацію АСМС доцільно використовувати для забезпечення прозорості діяльності АСМС та інформування громади про діяльність місцевої влади.
 • Інформація АСМС – основа для проведення бенчмаркінгу (порівняльного аналізу) територіальної громади, можливість дізнатись кількісну інформацію про інші міста України, виявити кращі результати та передовий досвід, вивчити та застосувати його.
 • Використання АСМС як сучасного інструменту управління, свідчить про високий рівень менеджменту в ОМС та покращує імідж влади як
  серед посадовців, так і серед пересічних громадян.

Навіщо потрібна АСМС?

Основна мета АСМС – надати органам місцевого самоврядування дієвий інструмент ефективного управління громадою. АСМС побудована так, що дає змогу накопичувати дані муніципальної статистики протягом тривалого періоду та проводити відповідні порівняння як у межах однієї територіальної громади, так і для різних територіальних громад.

Як Асоціація міст України використовує АСМС?

АМУ використовує інформацію АСМС для лобіювання спільних інтересів самоврядних територіальних громад перед органами влади вищого рівня.

Як долучитись до АСМС?

Органи місцевого самоврядування можуть долучитися до участі в системі, звернувшись з відповідним проханням до виконавчої дирекції АМУ.
Детальну інформацію про умови участі в системі, логін та пароль для входу в АСМС представники територіальних громад України можуть отримати у виконавчій дирекції АМУ.

Особи та організації, що зацікавлені в отриманні інформації АСМС та не є представниками органів місцевого самоврядування, можуть письмово звертатися з відповідним проханням до виконавчої дирекції АМУ.

Перелік показників

Населення та міграція

Чисельність наявного населення станом на 01.01.ХХр.
Чисельність постійного населення
Кількість народжених за звітний рік
Кількість померлих за звітний рік
Вікова структура постійного населення (за п’ятирічними віковими групами)
Чисельність чоловіків серед постійного населення
Кількість прибулих протягом року
Кількість вибулих протягом року
Кількість зареєстрованих шлюбів
Кількість зареєстрованих розлучень

Благоустрій міста (ОТГ)

Загальна площа усіх зелених насаджень в місті
Площа зелених насаджень загального користування
Площа міських лісів
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення
Кількість світлоточок в мережі зовнішнього освітлення
Кількість енергозберігаючих світлоточок в мережі зовнішнього освітлення
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в межах територіальної громади всього
Загальна протяжність комунальних доріг
Протяжність мережі з асфальтно-бетонним покриттям
Протяжність мережі, обладнаної закритою дощовою каналізацією
Протяжність освітлюваної вулично-дорожньої мережі
Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям
Протяжність велосипедних доріжок з твердим покриттям
Кількість паркувальних місць на спеціально відведених майданчиках
Площа, відведена під паркування
Кількість світлофорів, що обслуговуються комунальними службами
Площа територіальної громади (міста)
Площа парків культури та відпочинку
Площа міських і районних парків

Видатки міського бюджету

Видатки всього(план-рішення ради)
Видатки всього (факт)
Реверсна дотація (уточн. план)
Реверсна дотація (факт)
Видатки загального фонду всього(план-рішення ради)
Видатки загального фонду всього (факт)
Видатки загального фонду за рахунок власних доходів
Видатки загального фонду за рахунок трансфертів
Видатки спеціального фонду(план -рішення ради)
Видатки спеціального фонду (факт)
Видатки Бюджету розвитку(план -рішення ради)
Видатки Бюджету розвитку(факт)
Капітальні видатки у видатках Бюджету розвитку (факт)
Видатки на місцеве самоврядування всього(план -рішення ради)
Видатки на місцеве самоврядування всього (факт)
Видатки на освіту (план)
Видатки на освіту (факт)
Видатки на медицину (план)
Видатки на медицину (факт)
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (план)
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (факт)
Видатки на благоустрій (план)
Видатки на благоустрій (факт)
Видатки на культуру і мистецтво (план)
Видатки на культуру і мистецтво (факт)
Видатки на житловий фонд (план)
Видатки на житловий фонд (факт)
Видатки на дорожнє господарство (план)
Видатки на дорожнє господарство (факт)
Видатки на фізкультуру та спорт (план)
Видатки на фізкультуру та спорт(факт)
Видатки на утримання комунальних ДНЗ (план)
Видатки на утримання комунальних ДНЗ (факт)
Видатки на утримання комунальних ЗНЗ (план)
Видатки на утримання комунальних ЗНЗ (факт)
Видатки на утримання комунальних закладів позашкільної освіти (план)
Видатки на утримання комунальних закладів позашкільної освіти (факт)
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (план)
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (факт)
Видатки на соціальний захист в частині надання соціальної допомоги та пільг (план)
Видатки на соціальний захист в частині надання соціальної допомоги та пільг (факт)
Видатки на соціальний захист в частині утримання бюджетних організацій соціального захисту (план)
Видатки на соціальний захист в частині утримання бюджетних організацій соціального захисту (факт)
Видатки на утримання багатоквартирного житлового фонду (план)
Видатки на утримання багатоквартирного житлового фонду (факт)
Видатки на капітальний ремонт житлового фонду (план)
Видатки на капітальний ремонт житлового фонду (факт)
Видатки на утримання зелених насаджень (план)
Видатки на утримання зелених насаджень (факт)
Видатки на утримання об’єктів зовнішнього освітлення (план)
Видатки на утримання об’єктів зовнішнього освітлення (факт)
Видатки на утримання вулично-дорожньої мережі (план)
Видатки на утримання вулично-дорожньої мережі (факт))
Видатки на утримання управлінь/відділів культури (план)
Видатки на утримання управлінь/відділів культури (факт)
Видатки на утримання пам’яток місцевого значення (план)
Видатки на утримання пам’яток місцевого значення (факт)
Розрахункова потреба на утримання комунальних ДНЗ
Розрахункова потреба на утримання комунальних ЗНЗ
Розрахункова потреба на утримання комунальних закладів позашкільної освіти
Заробітна на плата з нарахуваннями у видатках на місцеве самоврядування

Доходи міського бюджету

Доходи всього (план-рішення ради)
Доходи всього (факт)
Загальний фонд всього(план-рішення ради)
Загальний фонд всього (факт) (без субвенцій)
Субвенції загального фонду всього(план-рішення ради)
Субвенції загального фонду всього (факт)
Медична субвенція
Освітня субвенція
Субвенції на соціальну допомогу
Спеціальний фонд (план-рішення ради)
Спеціальний фонд (факт)
Трансферти (субвенції) спеціального фонду всього (план)
Трансферти (субвенції) спеціального фонду всього (факт)
Субвенція спеціального фонду на житлові субсидії(план)
Субвенція спеціального фонду на надання пільг на субсидії населенню на житлову субсидію (факт)
Бюджет розвитку (план -рішення ради)
Бюджет розвитку (факт)
Інші надходження до спеціального фонду
Податок з доходів фізичних осіб (план-рішення ради)
Податок з доходів фізичних осіб (факт)
Акцизний податок  (уточнений план)
Акцизний податок (факт)
Оренда комунального майна (план- рішення ради)
Оренда комунального майна (факт)
Податок на прибуток підприємств комунальньої власності (план-рішення ради)
Податок на прибуток підприємств комунальньої власності (факт)
Єдиний податок (план-рішення ради)
Єдиний податок (факт)
Плата за землю (план-рішення ради)
Плата за землю (факт)
Податок на нерухоме майно (план)
Податок на нерухоме майно (факт)
Транспортний податок (план)
Транспортний податок (факт)
Збір за паркування автотранспорту (план-рішення ради)
Збір за паркування автотранспорту (факт)
Туристичний збір (план рішення ради)
Туристичний збір (факт)

Житловий фонд

Загальна площа житлових приміщень
Загальна кількість індивідуальних житлових будинків
Загальна кількість багатоквартирних будинків
Кількість квартир в багатоквартирних будинках
Загальна площа житлових приміщень у комунальній власності
Загальна кількість індивідуальних будинків у комунальній власності
Загальна кількість багатоквартирних будинків у комунальній власності
Кількість квартир в багатоквартирних будинках у комунальній власності
Загальна кількість будинків ОСББ
Кількість дитячих , спортивних майданчиків в житлових мікрорайонах на території міста (ОТГ)
Земельна площа, виділена під дитячі , спортивні майданчики в житлових мікрорайонах на території міста (ОТГ)
Кількість комунальних підприємств , що надають послуги з утримання житла
Середній тариф на послуги утримання житла та прибудинкової території , що надається комунальними підприємствами
Кількість ОСББ , що надають послуги з утримання житла
Кількість підприємств, що надають послуги з ЦПХВ
Кількість комунальних підприємств з ЦПХВ
Загальна кількість споживачів послуг з ЦПХВ
Кількість споживачів послуг з ЦПХВ, що мають прилади обліку
Загальна протяжність мережі з ЦПХВ (в т.ч. водогонів, вуличної водопровідної мережі, внутрішньоквартальної тв внутрішньодворової)
Кількість аварій в мережі з ЦПХВ
Середній тариф на послуги з ЦПХВ
Кількість підприємств, що надають послуги з ЦВВ
Кількість комунальних підприємств з ЦВВ
Загальна кількість споживачів послуг з ЦВВ
Загальна протяжність мережі ЦВВ (в т.ч. колекторів, вуличних каналізаційних мереж, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових мереж)
Кількість аварій в мережі ЦВВ
Середній тариф на послуги з ЦВВ
Кількість підприємств, що надають послуги з ЦО
Кількість комунальних підприємств з ЦО
Кількість діючих централізованих котелень
Кількість діючих котелень на газоподібному паливі
Кількість котелень на інших видах палива (твердому, рідкому)
Загальна кількість споживачів послуг з ЦО
Загальна кількість споживачів послуг з ЦПГВ
Кількість споживачів послуг з ЦО, що мають прилади обліку
Кількість житлових/нежитлових будівель з ЦО, що мають прилади обліку
Загальна кількість споживачів послуг з ЦПГВ, що мають прилади обліку
Загальна протяжність централізованих теплових мереж
Кількість аварій в мережі ЦО
Середній тариф на послуги з ЦО
Кількість підприємств, що надають послуги з ТПВ
Кількість комунальних підприємств з ТПВ
Загальна кількість споживачів послуг з ТПВ
Загальна кількість контейнерів для збору ТПВ
Кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ
Обсяг зібраних ТПВ від населення всього (фактичні обсяги вивезення, сортування, переробки та захоронення)
Середній тариф на послуги зі збору та вивезення від населення ТПВ

Культура та туризм

Кількість закладів культури, що утримуються з міського бюджету
Кількість  закладів клубного типу
Кількість шкіл естетичного виховання
Кількість публічних масових бібліотек
Кількість музеїв (включаючи філіали)
Кількість професійних театрів
Кількість кінозалів та кінотеатрів
Кількість концертних залів
Кількість проведених культурно-масових заходів всього
Кількість художніх колективів, аматорських об’єднань при будинках культури
Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного виховання всього
Кількість відвідувачів комунальних музеїв за рік
Кількість суб'єктів туристичної діяльності
Кількість обслугованих туристів
Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
Кількість місць у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
Кількість дітей, які перебували у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку
Вартість перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку
Кількість колективних засобів розміщування
Кількість місць (ліжок) у колективних засобах розміщування

Навколишнє середовище

Обсяг викидів основних забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел
Утворено відходів І-ІV класів небезпеки, з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах
Утилізовано відходів І-ІV класів небезпеки, з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах
Видалено відходів І-ІV класів небезпеки у спеціально відведені місця чи об'єкти
Спалено відходів І-ІV класів небезпеки
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об’єктах (місцях видалення відходів)
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища - всього
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища - всього
Загальна площа територіальної одиниці (ОТГ)

Освіта

Кількість комунальних ДНЗ
Кількість місць в комунальних ДНЗ
Кількість груп в комунальних ДНЗ
Чисельність дітей в комунальних ДНЗ
Кількість комунальних ЗНЗ
Кількість місць в комунальних ЗНЗ
Кількість груп в комунальних ЗНЗ
Чисельність учнів в комунальних ЗНЗ
Кількість ЗНЗ всіх форм навчання та власності
Кількість місць в ЗНЗ всіх форм навчання та власності
Чисельність дітей в ЗНЗ всіх форм навчання та власності
Кількість комунальних закладів позашкільної освіти
Кількість місць в комунальних закладів позашкільної освіти
Кількість груп в комунальних закладів позашкільної освіти
Чисельність учнів в комунальних закладів позашкільної освіти

Правосуддя та злочинність

Кількість злочинів, скоєних протягом звітного періоду
Кількість звернень щодо домашнього насильства
Кількість справ, які знаходились у провадженні
Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності
Середня сума штрафу та заподіяної майнової шкоди

Правосуддя та злочинність

Кількість злочинів, скоєних протягом звітного періоду
Кількість звернень щодо домашнього насильства
Кількість справ, які знаходились у провадженні
Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності
Середня сума штрафу та заподіяної майнової шкоди

Правосуддя та злочинність

Кількість злочинів, скоєних протягом звітного періоду
Кількість звернень щодо домашнього насильства
Кількість справ, які знаходились у провадженні
Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності
Середня сума штрафу та заподіяної майнової шкоди

Розвиток підприємництва

Кількість зареєстрованих  суб’єктів підприємницької діяльності
Кількість зареєстрованих підприємців - юридичних осіб
Кількість зареєстрованих підприємців - фізичних осіб
Обсяг реалізованої продукції промисловості (факт. ціни) всього (без акцизу та ПДВ)
Обсяг реалізованих послуг у сфері нефінансових послуг (у ринкових цінах)
Оборот роздрібної торгівлі (роздрібний товарооборот) підприємств (юридичних і фізичних осіб)( факт. ціни)
Обсяг експорту
Обсяг імпорту
Обсяг прямих іноземних інвестицій усього
Видатки міського бюджету на підтримку підприємництва
Кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, створені за участю місцевих органів влади

Соціальний захист

Кількість закладів соціального обслуговування комунальної власності
Кількість закладів (відділень) соціального захисту для бездомних громадян
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги, з них
Кількість одержувачів ДСД малозабезпеченим сімьям
Кількість одержувачів ДСД сімьям з дітьми
Кількість одержувачів ДСД особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Кількість одержувачів субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
Кількість одержувачів субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Кількість одержувачів пенсій усіх категорій (цивільні та військові пенсіонери)
Середній розмір державної соціальної допомоги всіх видів
Середній розмір ДСД малозабезпеченим сім’ям
Середній розмір ДСД сім’ям з дітьми
Середній розмір ДСД особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Середній розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Середній розмір пенсій усіх категорій (цивільні та військові пенсіонери)
Загальний фактичний обсяг фінансування міських цільових програм
Кількість осіб, охоплених цільовими програмами

Транспорт

Пасажирооборот всіма видами транспорту
Пасажирооборот автомобільним транспортом
Загальна кількість автобусних маршрутів
Загальна протяжність автобусних маршрутів
Загальна кількість автобусів на маршрутах
Кількість автоперевізників фізичних осіб підприємців
Середня вартість проїзду в комунальному автомобільному транспорті
Пасажирооборот тролейбусами
Загальна кількість тролейбусних маршрутів
Загальна протяжність тролейбусних маршрутів
Загальна кількість машин тролейбусів  на маршрутах
Пасажирооборот трамваями
Загальна кількість трамвайних маршрутів
Загальна протяжність трамвайних маршрутів
Загальна кількість трамваїв на маршрутах
Пасажирооборот метрополітеном