Чому ми збираємо муніципальну статистику?

Сучасний соціально-економічний розвиток України безпосередньо залежить від результативності розвитку як регіонів в цілому, так і окремих муніципальних утворень, що входять до їх складу.

З метою забезпечення ефективності муніципального управління місцевого самоврядування необхідний сталий розвиток інформаційних статистичних ресурсів, які дозволять забезпечити формування повної, достовірної, науково обґрунтованої, своєчасної статистичної інформації про соціальний, економічний, гендерний, демографічний та екологічний стан регіонів.

Що таке АСМС?

Автоматизована система муніципальної статистики Асоціації міст України – це електронна система збору, збереження та обробки інформації про основні сфери життєдіяльності територіальних громад та діяльності органів місцевого самоврядування.

Автоматизована система муніципальної статистики (АСМС) є результатом реформування методів збору муніципальної статистики Асоціації міст України (АМУ).
АСМС розроблена в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України», який у 2010-2015 рр. впроваджувала Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) у партнерстві з АМУ за фінансової підтримки Уряду Канади.

У 2019 році, за підтримки Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), систему було перезапущено і розроблено АСМС 2.0

Систему було осучаснено:

 • реалізовано хмарне сховище
 • користувачі послуговуються веб-інтерфейсом для доступу до системи
 • дані візуалізовано
 • додано гнучку систему фільтрів “розпорядник/рік/дані”

В АСМС накопичуються та обробляються дмуніципальні дані за 14 основними напрямками:

 • населення та міграція
 • ринок праці
 • освіта
 • охорона здоров’я
 • соціальний захист
 • житловий фонд
 • благоустрій
 • транспорт
 • правосуддя та злочинність
 • культура та туризм
 • доходи/видатки бюджету
 • розвиток підприємництва
 • навколишнє середовище

В свою чергу, кожен розділ поділений на показники. Загалом у АСМС 2.0 збирається та обробляється близько 350 показників. Які можливості це дає користувачам:

 • Інформація про місто, його життєдіяльність компактно сформована в організовану електронну базу даних без додаткових технічних і
  матеріальних витрат з боку міст, оскільки розміщена і обслуговується на серверах АМУ. Це дає можливість при мінімумі витрат часу і
  робочої сили максимально швидко знаходити потрібні дані, аналізувати їх, оперувати ними, використовувати їх при прийнятті управлінських
  рішень.
 • Інформація АСМС по кожному конкретному місту – це фактично готова інформація для складання профілю громади, інвестиційного паспорту та інших подібних документів, звітів в тому числі для різних категорій споживачів.
 • Інформація АСМС найбільше потрібна для обґрунтування прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень в різних сферах діяльності. Її аналіз дає можливість виявити проблемні (слабкі) місця в розвитку громади, визначити головні напрямки розвитку та діяльності.
 • Інформація АСМС фактично є базовою та кількісною характеристикою для оцінки ефективності діяльності ОМС, зокрема в частині надання послуг населенню.
 • Інформацію АСМС доцільно використовувати для забезпечення прозорості діяльності АСМС та інформування громади про діяльність місцевої влади.
 • Інформація АСМС – основа для проведення бенчмаркінгу (порівняльного аналізу) територіальної громади, можливість дізнатись кількісну інформацію про інші міста України, виявити кращі результати та передовий досвід, вивчити та застосувати його.
 • Використання АСМС як сучасного інструменту управління, свідчить про високий рівень менеджменту в ОМС та покращує імідж влади як
  серед посадовців, так і серед пересічних громадян.

Навіщо потрібна АСМС?

Основна мета АСМС – надати органам місцевого самоврядування дієвий інструмент ефективного управління громадою. АСМС побудована так, що дає змогу накопичувати дані муніципальної статистики протягом тривалого періоду та проводити відповідні порівняння як у межах однієї територіальної громади, так і для різних територіальних громад.

Як Асоціація міст України використовує АСМС?

АМУ використовує інформацію АСМС для лобіювання спільних інтересів самоврядних територіальних громад перед органами влади вищого рівня.

Як долучитись до АСМС?

Органи місцевого самоврядування можуть долучитися до участі в системі, звернувшись з відповідним проханням до виконавчої дирекції АМУ.
Детальну інформацію про умови участі в системі, логін та пароль для входу в АСМС представники територіальних громад України можуть отримати у виконавчій дирекції АМУ.

Особи та організації, що зацікавлені в отриманні інформації АСМС та не є представниками органів місцевого самоврядування, можуть письмово звертатися з відповідним проханням до виконавчої дирекції АМУ.